web
analytics

Paul van Dongen - www.pavado.nl

Sportfotografie

Home / Persoonlijk gebruik

Wat U moet weten

© Copyright Pavado 2014-2019. Alle rechten voorbehouden.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door pavado.nl. Een verzoek voor commercieel gebruik richt U aan paul@pavado.nl

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.Deze website maakt gebruik van cookies The Cookie Law Accepteren